annelies-van-bekkum2Wat mij drijft in dit vak is de passie voor papier als materiaal en kunst op het papier in het bijzonder. Verder geniet en leer ik van het inspirerende contact met opdrachtgevers en collega’s in binnen- en buitenland.

Mijn werk is gebaseerd op respect voor het object en de maker.  Voorwaarde voor een geslaagd conservering- of restauratieproject is wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en restaurator.

Restauratie is lang niet altijd noodzakelijk, samen met de opdrachtgever wordt – waar mogelijk – gezocht naar een conserverende oplossing, die voor het object minder belastend is.

“Education permanente” maakt dit vak zo boeiend. Niet alleen het bijhouden van technische vaardigheden en de laatste ontwikkelingen op het vakgebied in binnen- en buitenland, maar ook het onderzoek naar de historie van ieder nieuw object en de kunstenaar blijft een uitdaging. De informatie en kennis van de eigenaar is daarbij van groot belang.

Mijn specialisatie is de conservering en restauratie van pastels op vellum, perkament en papier. Deze kwetsbare objecten worden altijd in eigen beheer ingelijst. Voor overige inlijstwerkzaamheden kan ik u  een aantal Haagse lijstenmakers zeer aanbevelen. U vindt hen onder Links.